Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Przetargi 721
14.5%
Aktualności 318
6.39%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 301
6.05%
Rada Gminy 233
4.68%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 212
4.26%
Uchwały Rady Gminy 209
4.2%
Zarządzenia Wójta 209
4.2%
Informacje o Gminie 174
3.5%
Struktura organizacyjna 122
2.45%
Rozeznania rynku 81
1.63%
Podatki i opłaty 63
1.27%
Plan zamówień publicznych 53
1.07%
Deklaracja na podatek od nieruchomości 46
0.92%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 46
0.92%
Oświadczenia majątkowe radnych 46
0.92%
Do Pobrania 45
0.9%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 44
0.88%
Statut Gminy 43
0.86%
Zgloszenie przydomowej oczyszczalni 39
0.78%
Wniosek o wycinkę drzewa 38
0.76%
Regulamin organizacyjny Urzędu 37
0.74%
Sprawozdania budżetowe 2015 - IV kwartał 34
0.68%
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 33
0.66%
Sprawozdania budżetowe - 2022 - II kwartał 33
0.66%
Sprawozdania budżetowe - 2020 - III kwartał 33
0.66%
Jednostki organizacyjne 30
0.6%
Petycje 30
0.6%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 29
0.58%
WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA I NALICZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 27
0.54%
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 26
0.52%
Zgłoszenie pobytu stałego 26
0.52%
Oferty inwestycyjne 26
0.52%
Rok 2021 25
0.5%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 25
0.5%
Deklaracja o wysokości opłaty za odpady 24
0.48%
WNIOSEK O DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, OŚRODKA organizowany Przez Gminę Głusk (transport zbiorowy) 24
0.48%
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o terenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 24
0.48%
Urząd Gminy 23
0.46%
rada gminy 23
0.46%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych wniosków i pism on-line 23
0.46%
Sekretarz 23
0.46%
Strategia rozwoju 22
0.44%
Wybory samorządowe 2018 22
0.44%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 22
0.44%
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUSK 22
0.44%
Rejestr Żłobków 21
0.42%
Informacje nieudostępnione w BIP 20
0.4%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 20
0.4%
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi Gminnej wraz z określeniem warunków technicznych 20
0.4%
Mienie 20
0.4%
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 20
0.4%
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 20
0.4%
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 19
0.38%
Zapewnienie o braku okoliczności wyłaczajacych zawarcie małżeństwa 19
0.38%
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk 19
0.38%
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 18
0.36%
Mapa serwisu 18
0.36%
Wniosek o wydanie dowodu 18
0.36%
Słownik skrótów 18
0.36%
Historia zmian 18
0.36%
Wniosek o nadanie PESEL 18
0.36%
Instrukcja obsługi BIP 18
0.36%
Wniosek o wydanie zaswiadczenia o powierzchni gruntów , statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego 18
0.36%
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 18
0.36%
Redakcja biuletynu 17
0.34%
Oświadczenia dotyczące suszy 17
0.34%
Sprawozdania budżetowe 2017 - IV kwartał 17
0.34%
Formularz zgłoszenia utraty dowodu 17
0.34%
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 17
0.34%
Rok 2018 16
0.32%
WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO 16
0.32%
Deklaracja na podatek leśny 16
0.32%
Rok 2023 16
0.32%
Informacja w sprawie podatku leśnego 16
0.32%
W N I O S E K o rozgraniczenie nieruchomości 15
0.3%
WNIOSEK O WYDANIE LINII ROZGRANICZAJĄCEJ 15
0.3%
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 15
0.3%
Deklaracja na podatek od środków transportu 15
0.3%
Wójt Gminy 15
0.3%
Informacja w sprawie podatku rolnego 14
0.28%
Wniosek na podział nieruchomości 14
0.28%
Wniosek o zatwierdzenie podziału działki 14
0.28%
Deklaracja na podatek rolny 13
0.26%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 13
0.26%
Sprawozdania finansowe - 2019 - GMINA GŁUSK 13
0.26%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13
0.26%
Sprawozdania budżetowe - 2020 - IV kwartał 13
0.26%
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP 13
0.26%
Podatki i Opłaty druki od 01.07.2019 12
0.24%
Sprawozdania 12
0.24%
Rok 2022 12
0.24%
WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM DRÓG 12
0.24%
Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę 12
0.24%
Zgłoszenie pobytu czasowego 12
0.24%
Informacja o wykonaniu budżetu 11
0.22%
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 11
0.22%
Biuro ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, geodezji i gospodarki nieruchomościami 11
0.22%
Sprawozdania budżetowe - 2019- II Kwartał 11
0.22%
Inspektor ds. ewidencji ludności i kultury 11
0.22%
WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA O POŁĄCZENIU DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ 11
0.22%
Skarbnik Gminy 11
0.22%
Stan spraw 10
0.2%
Sprawozdania budżetowe - 2021 - II kwartał 10
0.2%
Sprawozdania budżetowe - 2021 - I kwartał 10
0.2%
Komisja budżetu i rozwoju społeczno - gospodarczego 10
0.2%
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 10
0.2%
Wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej 10
0.2%
Podatki i Opłaty druki do 30.06.2019 10
0.2%
Wybory Parlamentarne 2019 10
0.2%
Zastępca Wójta Gminy 10
0.2%
Rok 2021 10
0.2%
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU, JEŻELI DOWÓZ ZAPEWNIAJĄ RODZICE 9
0.18%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9
0.18%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 9
0.18%
Rok 2020 9
0.18%
Rok 2015 9
0.18%
Sprawozdania budżetowe 2016 - IV kwartał 9
0.18%
Sprawozdania budżetowe - 2020 - I kwartał 9
0.18%
Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu 9
0.18%
Rok 2022 9
0.18%
Sprawozdania budżetowe - 2019 - IV kwartał 9
0.18%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajaze zaległość 9
0.18%
Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i praworządności 8
0.16%
Sprawozdania finansowe - 2019 - URZĄD GMINY GłŁUSK 8
0.16%
Rok 2016 8
0.16%
Wniosek do zmiany w planie miejscowym i studium 8
0.16%
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego 8
0.16%
Niepełnosprawność 8
0.16%
Rok 2020 7
0.14%
Sprawozdania finansowe - 2020 - Gmina Głusk 7
0.14%
Sprawozdania budżetowe - 2020 - II kwartał 7
0.14%
Rok 2020 6
0.12%
Komisja kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej i sportu 6
0.12%
Sprawozdania budżetowe - 2019 - III Kwartał 6
0.12%
Sprawozdania finansowe - 2021 - Urząd Gminy Głusk 6
0.12%
Sprawozdania budżetowe - 2019- I Kwartał 6
0.12%
Sprawozdania budżetowe - 2021 - III kwartał 5
0.1%
Opinie RIO 5
0.1%
Sprawozdania budżetowe - 2021 - IV kwartał 5
0.1%
Komisja zdrowia, oświaty, kultury, wychowania i spraw socjalnych 4
0.08%
Sprawozdania budżetowe - 2022 - I kwartał 4
0.08%
Sprawozdania budżetowe - 2022 - III kwartał 3
0.06%
Rejestr instytucji kultury gminy Głusk 3
0.06%
sprawozdania finansowe - 2021 - Gmina Głusk 3
0.06%
Wybory i Referenda 3
0.06%
Informacje podstawowe 3
0.06%
Sprawy 3
0.06%
Głosowania Imienne Radnych 3
0.06%
Rok 2017 3
0.06%
Statystyka odwiedzin 3
0.06%
Rok 2019 3
0.06%
Komisja Rewizyjna 3
0.06%
Rok 2021 2
0.04%
Rok 2018 2
0.04%
Prawo miejscowe 2
0.04%
Sprawozdania finansowe - 2017 - URZĄD GMINY 2
0.04%
Załączniki 2
0.04%
Sprawozdania finansowe - 2018 - URZĄD GMINY GŁUSK 2
0.04%
Ochrona danych osobowych 2
0.04%
Sprawozdania finansowe - 2017 - GMINA GŁUSK 2
0.04%
Rok 2018 2
0.04%
Wniosek do zmiany w planie miejscowym 2
0.04%
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopii włóknistych 2
0.04%
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2
0.04%
Komisje Rady Gminy 2
0.04%
Rok 2018 2
0.04%
Rok 2022 1
0.02%
Informacje o biuletynie 1
0.02%
Jednostki Organizacyjne 1
0.02%
Sprawozdania finansowe - 2018 - GMINA GŁUSK 1
0.02%
Rok 2019 1
0.02%
Inne Dokumenty 1
0.02%
Oświadczenia majątkowe 1
0.02%
Ogłoszenia 1
0.02%
Rok 2019 1
0.02%
Sprawozdania budżetowe - 2018 - IV kwartał 1
0.02%
transmisja 1
0.02%
Sprawozdania finansowe - 2020 - Urząd Gminy Głusk 1
0.02%
Sprawozdawczość 1
0.02%
Wybory 1
0.02%