Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Jacek Anasiewicz wójt gminy 83 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
wójt gminy
Telefon
(081) 75-18-760
Obowiązki
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy i Zarządu.
Jacek Anasiewicz wójt gminy 84 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
wójt gminy
Telefon
(081) 75-18-760
Obowiązki
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy i Zarządu.
Jacek Anasiewicz wójt gminy 85 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
wójt gminy
Telefon
(081) 75-18-760
Obowiązki
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy i Zarządu.
Jacek Anasiewicz wójt gminy 558 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
wójt gminy
Telefon
(081) 75-18-760
Obowiązki

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności :

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. nadzór nad działalnością Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających  z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

 

Jacek Anasiewicz Wójt Gminy Głusk 858 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy Głusk
Telefon
(081) 75-18-760
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój 110

Obowiązki

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności :

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. nadzór nad działalnością Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania    i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.