Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Jednostki organizacyjne

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Biblioteka - Centrum Kultury
Rynek 1
20-388 Dominów
75-19-005
30-11-2012 23:40:50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 1
20-388 Dominów
(081) 75-18-162 (081) 75-18-112
(081) 75-18-162

30-11-2012 23:40:50
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach
Prawiedniki
20-515 Lublin
(081) 75-00-924
30-11-2012 23:40:50
Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk
Rynek 1
20-388 Dominów
(081) 75-18-130 (081) 75-18-177
(081) 75-18-650
30-11-2012 23:40:50
Szkoła Podstawowa w Kalinówce im. 100 - lecia Niepodległości Polski
Kalinówka
21-040 Kalinówka
(081) 75-12-174
30-11-2012 23:40:50
Szkoła Podstawowa w Mętowie im. Jana Pawła II
Mętów
20-388 Mętów
81 75 18 622
30-11-2012 23:40:50
Szkoła Podstawowa w Wilczopolu - Kolonia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Wilczopole - Kolonia 97
20 - 388 L Wilczopole - Kolonia
(081) 75-98-025(081) 75-98-021
http://wilczopole.w.interia.pl/
30-11-2012 23:40:50