Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Głusk

Logo - Urząd Gminy Głusk

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z upoważnieniem do podpisywania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych
Korekta oświadczenia majątkowego składanego w związku z upoważnieniem do podpisywania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe składane w związku z przeniesieniem do innej JST na stanowisko Sekretarza Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe składane w związku ze zmianą stanowiska pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Pracownicy Urzędu
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.